Farský úrad Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – Byster

Keďže ste si očistili duše poslušnosťou pravde, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva, z tej duše sa vždy navzájom milujte, veď ste živým a večným slovom Božím znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena. 1 Pt 1, 22-23